Stratēģiskie partneri

Likteņdārza projekta īstenošana notiek atbilstoši projekta autora - Japānas ainavu arhitekta Shunmyo Masuno - iecerei un Fonda padomes apstiprinātam plānam, parasti nosakot katram gadam noteiktu objektu, pie kura jāstrādā un kam tiek veltīti konkrētajā gadā saņemtie līdzekļu ziedojumi. Izmaiņas un papildinājumi projektā tiek pieņemti ar Fonda padomes lēmumu un nepieciešamības gadījumā saskaņoti ar projekta autoru.

Katrai konkrētai jomai tiek piesaistīti profesionāli speciālisti, kas konsultē un uzņemas virsuzraudzību noteiktas jomas ietvaros:

Ainavu arhitektūra

Ainavu arhitektūra – Jānis Lediņš un Gunita Rozenberga, Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība

Ābeļu aleja – Māra Skrīvele un Edīte Kaufmane

Iestādīto koku uzmērīšana koordinātās - SIA "Metrum"

Koku un košumkrūmu stādu sagāde - AS „Latvijas valsts meži” un Stādu audzētāju biedrība

Lielo akmeņu atlase un izvietošana - tēlnieks Ojārs Feldbergs

Meža daļas izkopšana un konsultācijas – LR Valsts meža dienests un Meža pētīšanas stacijas Kalsnavā direktors Edgars Šmaukstelis

Būves

Arhitektūra – arhitekts Andris Kronbergs, SIA "Projektēšanas birojs ARHIS"

Apmeklētāju autostāvvieta - AS "Ceļuprojekts" un SIA "Aqua-Brambis"

Būvniecības materiāli - Būvmateriālu ražotāju asociācija

Daudzfunkcionālā ēka – SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” – arhitekti Andris Kronbergs un Raimonds Saulītis

Laivu piestātne ar skatu terasi – arhitekti Laura Laudere, Didzis Jaunzems sadarbībā ar SIA „Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele”

Likteņdārza ieejas vārti - Kaspars Kurtišs un Vladislavs Pozņaks, SIA "K Forma"

Piemiņas nams - Andris Grasmanis, SIA "Būvinženieru konsultāciju birojs"

Saimniecības ēka – arhitekte Gunta Kursīte

Tehnisko projektu izstrāde - Latvijas Būvinženieru savienība

Infrastruktūra

Bezvadu internets - SIA "Lattelecom"

Daugavas krasta nostiprinājuma projekti – Juris Marnauza, SIA "JMI birojs"

Elektroapgāde - AS "Latvenergo"

Labdarības izsole 

Izsoles darbu atlase  - "Kokneses fonda" padomes loceklis Guntis Belēvičs un mākslas zinātniece Anita Vanaga

Izsoles vadīšana - "Kokneses fonda" padomes loceklis Guntis Belēvičs

Sabiedriskās attiecības

Fotogrāfs - Jānis Brencis

Likteņdārza draugu aleja - www.draugiem.lv

Mājas lapa www.liktendarzs.lv  - SIA "Imedia"

Sabiedriskās attiecības - Inga Vasiļjeva, SIA "MRS Grupa"

Vilis Vītols, Kokneses fonda dibinātājs

Mums neiet viegli šodien, bet mēs neatlaidīgi un neatgriezeniski turpināsim celt Likteņdārzu - ar jūsu palīdzību. Centīsimies to nobeigt kā dāvanu Latvijai 100 gadu jubilejā. Ja tas arī mums neizdotos laikā, nebēdāsimies. Rīgas Pētera baznīcu līdz torņa nobeigšanai cēla 282 gadus. Mums noteikti izdosies ātrāk.

Māra Zālīte, Kokneses fonda padomes locekle Man ar šo projektu ir ļoti personīgas attiecības. Arī mana ģimene ir daļēji palikusi Sibīrijā, es tur esmu dzimusi.

LIKTEŅDĀRZA KARTE

Atbalstītāji: